Rectus Polska Sp.

Company Info

z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rej. w Bielsku - Białej, VIII Wydz. Gospodarczy


Phone: 48 33 472 49 32
Fax: +48 33 857 98 08
m.kanik@rectus.pl
http://www.rectus.pl/